MALÍŘSKÁ BARVA 20+5 KG

01. 08. 2020

MALÍŘSKÁ BARVA EXTRA

Balení: 25 kg

Použití

Vodou ředitelná, snímatelná, otěruodolná malířská barva je určená na vyzrálé omítky a další minerální povrchy, na aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton a papírové povrchy. Barva se vyznačuje vysokou paropropustností, proto je vhodná i na sanační systémy. Je zdravotně nezávadná, vhodná pro úpravu interiérů náročných na hygienu - školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

 

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

 

Složení

Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné styren-akrylátové disperzi s přídavkem aditiv.

 

Odstín

Vyrábí se v bílém odstínu, který lze tónovat malířskými pastami.

Parametry barvy

obsah netěkavých složek                    

min. 60 %

vzhled                                                            

bílá viskózní kapalina

hustota                                                           

1600 kg/m3

 

Aplikace

Barva se nanáší v jedné až dvou vrstvách (u odstínově výrazně odlišných pokladů podle potřeby i více), další nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při teplotě +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 1-2 hodinách přetíratelný. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je +5 °C, maximální +30 °C.

Ředění

Barvu je možné ředit vodou do 10 % (0,1 l vody na 1 kg barvy). Pro zvýšení otěruodolnosti nátěru lze k ředění použít Penetrace S 2802 A ve stejném poměru (0,1 l penetrace na 1 kg barvy). Nadměrné ředění barvy snižuje kryvost a zhoršuje parametry barvy!

 

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem.

Stříkáním lze HVLP, XVLP, Airless:např. řada strojů WAGNER

Poptávkový formulář

K poptávce můžete vložit přílohu, například projektovou dokumentaci apod.
FALCO-Profi, spol. s r.o. Prodejna Chotusice Chotusice 287, 285 76 Chotusice 327 399 506 737 221 165 falcoprofi@falcoprofi.cz
  Prodejna Čáslav Tyršova 2029, 286 01 Čáslav 327 316 869 602 337 752 caslav@falcoprofi.cz